Rya GK

Rya Golfklubb bildades 1934 under namnet Helsingkrona GK och blev Sveriges 19:e golfklubb.
De första nio hålen anlades på Örby ängar av C-E Pettersson, tidigare assistent till den legendariske Douglas Brasier på Vikens golfbana.
1935 införskaffade dåvarande flygmajoren Åge Lundström mark från Rya gård vilken han arrenderade ut till Rya GK.

Detta blev upptakten till den fina bana som Rya idag kan erbjuda. 1936 bytte klubben namn till Rya GK.
1948 utökades banan till 13 hål och planer på en 18 håls bana började ta form.
Ytterligare mark förvärvades från Rya gård och en av dåtidens mest kända golfarkitekter Raphael Sundblom från Stockholm fick i uppdrag att rita de fem nya hålen.
1956 blir Rya en komplett 18 hålsbana.
1970 byggdes klubbhuset ut och 1971 skedde en genomgripande förändring då hålen 11-15 byggdes om.
1982 byggdes hålen 11, 12 och 14 om och blev spelklara året efter.
Under 90-talet har faciliteterna på Rya förbättrats ytterligare.
Senare byggdes det på östra fältet under 2010 tre ny hål men blev 2014 korthåls bana med sex hål.

Bankommittén har tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram en Masterplan hur Rya skall utvecklas de närmsta åren. Målbilden är hur Rya skall se ut när vi fyller 90 år (2024). Utgångspunkten är att vi vill förfina och förstärka vissa delar av banan med utgångspunkt från bl.a. spelglädje, naturupplevelse, säkerhet och skötselekonomi, höja nivån på vår 6-hålsbana Rya East samt våra träningsområden. Det handlar således inte om att förändra Ryas klassiska bana utan att göra den ännu bättre. Arbetet kommer inte påverka tillgängligheten under säsong vilket möjliggörs genom att arbetena görs under en ganska lång tid. Under lågsäsong kan det hända att några hål på Rya East ingår i 18-hålsslingan då arbeten utförs på hålen på Rya Old Course.
Vissa delar i Masterplanen påbörjades redan för två år sedan. Exempelvis finns redan de nya fairwaybunkrarna på hål 1, 3, 9, 10, 17 och 18 på plats, något som blivit mycket uppskattat av alla kategorier golfare. Synliga hinder som är placerade med hänsyn till dagens utrustning och som kräver mer strategiskt tänkande, inte minst för den långtslående.

2018 byggdes hålen 12, 13 och 14 med nya bunkrar men en ny form och med en dränerande betong i botten. 13 och 14 har även fått nya greener.