Jubileum

Jubileum 10 år

jubileum10arjubileum10år

Jubileum 50 år

jubileum50arjubileum50ar

Jubileum 60 år

jubileum60arjubileum60ar

1944

utvidgades klubbhuset med 100 %. Medlemmarna förfogade fram till dess endast över hälften av det gamla klubbhuset, som idag fortfarande är stommen i vårt klubbhus.

1945

togs diskussioner upp med översten Åge Lundström   

om att klubben skulle få köpa den mark de nu

arrenderade av honnom. Något beslut fattades dock ej                     

under 1945.  

1946

Beslöts i styrelsen att Rya golf AB skulle bildas för

att möjliggöra ett inköp av marken.

sjutiofem-7sjutiofem-8

 

1948

Utökades banan till 13 hål och planer på en 18 håls bana började ta form. Förverkligandet av denna dröm skulle dock dröja ända till 1956.

1949

Uppmärksammades klubbens ungdomar för första gången, en ungdomskommitté bildades efter förslag från Björn ‘‘Basse’’ Friberg.

1954

De första konkreta planerna på en utökning av banan, åt söder på mark tillhörig Rydebäcks gård smiddes. Raphael Sundblom från Stockholm fick i uppdrag att rita ett förslag till fem nya hål.

Anläggningskostnaderna för utökningen till 18 hål beräknades till ca 40.000 kr.

1955

Insamling bland medlemmarna gjordes för att få ihop de erforderliga medlen till banutbyggnaden. Inträdesavgiften slopades för att på så sätt öka medlemsantalet från det befintliga 235.

1956

Klubben får äntligen sina 18 hål och kan börja söka förbundsarrangemang.

1958

Svenska juniormästerskapen för flickor och pojkar anordnas på Rya med Gunnar Carlander och Birgit Forsmann som vinnare, spelare man skulle höra talas om mer. I seniorernas SM på Lidingöbanan vann överraskande Marianne Gripwall och klubben fick sin första Svenska Mästare.

1959

Klubben arrangerar SM och Marianne Bergengren Gripwall upprepar sin triumf från året innan. Herr- mästare blir Göteborgs elegant Bengt Möller.

1961

Efter initiativ från Lennart Andersson står Rya som värd för bl a den svenska junioreliten då ‘‘Internationella juniortävlingen” arrangerades för första gången. Harry Malmqvist donerade det imponerande vandringspriset.

1962

Rya-banan får storfrämmande, den enormt långtslående Harry Weetman besöker banan i augusti och imponerar stort på de många åskådarna.

Martini Cup spelades för första gången.

1963

Klubben började ta vara på sina möjligheter till reklaminkomster genom sekr. Anders Amilons för sorg som ordnat bänk- och flaggreklam.

Klubbens Tony Lidholm blev svensk juniormästare och europeisk lagmästare för juniorer.

1964

Svenska mästerskapen arrangeras för andra gången på fem år. Lennart Leinborn och Liv Forsell hette vinnarna —båda från Lidingö.

1965

Diskussionsvågorna gick höga inom klubben inför dess största investering hittills: inköp av marken där hål 11—15 var belägna (nuvarande hål 8—11).

1966

Rya fick för första och enda! gången arrangera ‘Skandinavisk Foursome” — Göteborgs Golf Klubb tradionella foursometävling. Göteborgs Golf Klubb -banan hade lidit av den hårda vintern och klubben fick överlåta arrangemanget på Rya. Vann gjorde inte oväntat Claes Jöhncke/Rune Kar

1967

gästades klubben av topparna inom bankvärlden med Marc Wallenberg i spetsen då den traditionella ‘Bankgolfen’’ hade valt Rya för sitt arrangemang.

1969

Projekteringen påbörjades för banutbyggnaden av de nya hålen 11—15 samtidigt påbörjades utbyggnaden av klubbhuset. För första gången visades ett utåt synbart tecken på samarbete mellan de tre grann- klubbarna Rya, Mölle, Landskrona då “Triangel träffen’’ mellan klubbarna startade, en tävling som fortfarande är mycket populär.

1970

Det nya klubbhuset stod färdigt men banan med de åtta nya hålen kunde inte invigas som planerat pga den hårda vintern.

1971

Den nya banan invigdes och en del ‘kollisionsrisker” försvann då många av de gamla hålen låg tätt.   Samtidigt försvann kanske också lite av den charm som den gamla banan hade.

1972

För första året i klubbens historia minskade antalet medlemmar. En minskning, som dock visade sig vara tillfällig.

 

1973

Klubben stod som värd för Svenska Internationella slagspelsmästerskapen SISM. Tävlingen bjöd på en fantastisk avslutning med tre spelare, Staffan Mannerström, Hans Hedjersson och vår egen Mikael Friberg ‘‘på linje’’ inför det 72:a hålet. Slutvinnare blev Mannerström ett slag före Hedjersson och Friberg.

1974

Långt framskridna planer presenterades av Helsingborgs kommun och Naturvårdsverket att förvandla alla klubbens hål nere vid havet till fritidsområde för det växande Rydebäcksområdet. Flera banförslag utformades från Jan Sederholms sida. Kommunen och Naturvårdsverket drog sig dock tillbaka när kostnaderna för flyttning av de aktuella hålen blev klarlagda.

Klubbens hittills enda internationella arrangemang förutom SISM. Flickornas EM-tävling avverkades under en blåsig och kall juni-vecka. JEM, som vanns av de franska flickorna blev en succé för klubben och rönte stort intresse från medlemmarna, inte minst från den yngre manliga delen.

1975

gjordes stora investeringar främst en utökad fairwaybevattning och stora nyanskaffningar i maskin parken. Dessa investeringar kunde göras främst tack vare omfattande bingo-inkomster, många idrotts klubbars ‘‘räddning’’ i mitten av 1970-talet.

1976

skedde den största förändringen ‘‘out of bounds’’, nedfartsvägen, som många bilburna golfare svurit över i många år blev äntligen asfalterad, även detta tack vare klubbens ‘‘bingo-inkomster’’.

1977

På grund av minskade intäkter bl a från ovan nämn da bingospel försämrades klubbens ekonomi drastiskt under 1977. Årsmötet beslöt efter livliga diskussioner att införa ett s k reverslån om 2000 kr per seniormedlem.

1978

byggdes ett nytt baghus samtidigt som det gamla revs och gav plats för en utökad parkeringsplats. Klubbens elitspelare uppnådde strålande framgångar under året. Viveca Hoff blev Skandinavisk mästare, Göran Knutsson, Fransk juniormästare och i den nystartade al blev vårt lag placerat som 4a.

1979

präglades också av stora tävlingsframgångar. Jan Rube blev i kvalet till EM individuell 5:a samt något senare även Tysk lag-mästare. Viveca Hoff var bäst av alla i damernas EM-kval. Den största sensationen svarade nog Göran Knutsson för. Göran slog nämligen i en uppvisningsmatch på Bokskogen både Severiano Ballesteros och Howard Clark med resultatet 69 slag mot Ballesteros 71 och Clarks 72. Göran spelade helt fantastiskt.!

 

 

sjutiofem-10

1980

Återigen ett år fyllt av tävlingsframgångar. Jan Rube segrade både i SISM och Tyska mästerskapen samt deltog i VM-laget.

Göran Knutsson vann Mateh-SM och blev Europamästare för juniorer. Viveca Hoff blev, liksom

Rube, VM-spelare.

1981

Göran Knutsson vann Match-SM för andra året i rad. Förmodligen oväntat av tävlingsledningen som ‘‘glömt’’ att seeda den försvarande mästaren. Det allsvenska laget blev tvåa efter att i halvtid varit i ledningen med hela 11 slag.

1982

Banans ombyggnad vad gäller hål 11, 12 och 14 påbörjades. 1983 skulle deltagarna i Martini Cup slippa den hårt kritiserade 14:e greenen vilken ‘‘lutade åt fel håll’’. I klubbhuset byggdes klubbrummet om vilket innebar att medlemmarna på nytt började upptäcka detta i stort sett outnyttjade rum. Tänk att 1936 hade klubben tillgång till halva klubbrummet och det skulle rymma alla faciliteter!

1983

De nya hålen togs i bruk. Den omkringliggande marken hade dock under den extremt blöta våren fått mycket stryk. Det tog ett helt år att läka såren.

Det allsvenska laget som 1982 åkte ur div 1 vann 1984

efter en spännande slutspurt div II och återfinns

återigen i den högsta serien 1984.

 sjutiofem-11

1984

Rya 50 år. Klubbens sammanhållning stärkes. men

året innebar sportsliga motgångar då herrarnas

elitlag återigen blev nedflyttade till div. II.

1985

Klubbhuset försågs med en välbehövlig larmanordning. Bevattningsanläggningen kompletterades. Svenska slagspelsmästerskap för damer (SISM) av på Rya under Helsingborgs stads jubileumsår.

1986

Herrarna lag återigen i elitserien med en fin 5:e plats som resultat. Förslag till “baglift” vid 5:e hålet togs fram till en kostnad av 60.000:-, nedröstades dock vid årsmötet.

1987

Martini hoppar av som sponsor av vår stora 72-håls elittävling, som med Ramlösa Hälsobrunn AB:s hjälp ändrar namn till Ramlösa Open.

Får- och eftersäsongmedlemskap togs upp på års mötet och ett nytt begrepp myntades “eskimå”.

1988

Styrelsen beslutade att anställa en starter, ingen ansökte’. Nytt tråningsområde anlades öster om drivingrangen.

1989

Klubben inköpte golfbil för att framför allt tillgodose spelare som p.g.a. sjukdom tidigare fått avstå golfspel. Sveriges Televisions “Lilla Sportspegeln gjorde ett inslag från klubbens knattegolf på initiativ av dåvarande knatten Michaela Friberg.

1990

Ny shop byggs i anslutning till baghuset samtidigt: som kansliet utökas. Golfvecka arrangeras för första gången. Kontroversiellt ombyggnadsförslag presenterades av styrelsen innebärande bl.a. att praktiska taget alla gamla greener skulle byggas om. För till ombyggnaden, som skulle finansieras med nya medlemslån, röstades ner av årsmötet.

1991

Klubbens stortävling ‘Ramlösa Open” spelades för första gången på grannklubben Vasatorp efter det att avtal ingåtts mellan klubbarna och huvud sponsorn att dela på arrangemanget.

1992

Långtidsplan lades för omfattande renovering av klubbhuset. En estetisk manual och en miljö- manual framarbetas och styrelsen beslutar att antaga dessa

1993

Arbetsgrupp. som skall leda Rya mot 2000-talet, bildade ”Rya 2000- talet”. En omfattande om – och tillbyggnad av klubbhuset påbörjades (Se ritning nedan). Nybyggnad av maskinhall kunde ej igångsättas under hösten till följd av Länsstyrelsens långbänk. På börjades först efter årsskiftet.

sjutiofem-14

 

1994

60-års jubileumssäsong

 sjutiofem-12

2004

2004 kommer att ihågkommas för en massa olika händelser. Det är inte bara Sven ska Golfförbundet som fyller 100 år!

  • vi inviger vårt nybygge med härliga klubblokaler, moderna konferens- utrymmen
  • bolagiseringen av vår verksamhet har genomförts, dels Rya Golf (sporten), dels Rya Golf AB (den kommersiella delen)
  • Rya Golfklubb fyller 70 år med officiell invigning i september
  • Omegaslaget spelas för 35:e gången.
  • vi har anställt ytterligare en tränare, en assistent till Johan Wittboldt — Jakob Mattsson-Öhrn
  • banan skall kvalitetssäkras fullt ut!
  • klubbchefen Åke Bäckström lämnar Rya — Tommy Pålsson blir t f klubbchef vi bokar våra golf tider via Internet — vår hemsida www.ryagolf.se blir allt proffsigare.
  • Samtliga medlemmar erbjuds att bli aktieägare i Rya Golf AB och 1 129 medlemmar accepterar. 

2009

75-års jubileumssäsong

2013

Ryas korthålsbana öppnas för spel.