Klubben

historisk_bildRya Golfklubb bildades 1934 under namnet Helsingkrona GK och blev Sveriges 19:e golfklubb.
De första nio hålen anlades på Örby ängar av C-E Pettersson, tidigare assistent till den legendariske Douglas Brasier på Vikens golfbana.
1935 införskaffade dåvarande flygmajoren Åge Lundström mark från Rya gård vilken han arrenderade ut till Rya GK.

Detta blev upptakten till den fina bana som Rya idag kan erbjuda. 1936 bytte klubben namn till Rya GK.
1948 utökades banan till 13 hål och planer på en 18 håls bana började ta form.
Ytterligare mark förvärvades från Rya gård och en av dåtidens mest kända golfarkitekter Raphael Sundblom från Stockholm fick i uppdrag att rita de fem nya hålen.
1956 blir Rya en komplett 18 hålsbana.
1970 byggdes klubbhuset ut och 1971 skedde en genomgripande förändring då hålen 11-15 byggdes om.
1982 byggdes hålen 11, 12 och 14 om och blev spelklara året efter.
Under 90-talet har faciliteterna på Rya förbättrats ytterligare.

Klubbhuset har byggts ut och renoverats, en ny maskinhall har uppförts och drivingrange och träningsområde har utvidgats och fräschats upp. 1993
Detta år bildades en arbetsgrupp som fick till uppgift att leda Rya in mot 200-talet. En stor om- och tillbyggnad av klubbhuset genomförs medan den planerade nybyggnationen av en maskinhall fick skjutas till året därpå p.g.a. Länstyrelsens handläggningstid.
2004-05
Klubbens dåliga ekonomi saneras genom en rad kloka beslut av den då sittande styrelsen. Samtliga medlemmar erbjuds att bli aktieägare i Rya Golf AB och 1 129 medlemmar accepterar. I och med detta historiska beslut så kan klubben bli kvitt sina skulder till medlemmar och kreditinstitut samt modernisera hela maskinparken.
2010
En Masterplan för banan har arbetets fram och presenterats för medlemmarna. Ett första steg från denna påbörjas i och med byggnationen av tre nya hål på fältet mellan nuvarande hål 6 och kvarnen. Arkitektfirman Hawtree LTD är de som nu hjälper klubben i utvecklingen av banan.

2014 öppnades vår 6-hålsbana Rya East för spel. Från och med 2015 erbjuder vi även medlemskap med spelrätt på Rya East.

18-hålsbanan Rya Old Course har sedan starten haft ett flertal hål med riktig seaside karaktär. Dessa har under alla år varit kännetecknet för Rya tillsammans med de hål som spelas från landborgen, där utsikten mot Öresund är oerhört betagande.

Klubbhuset

sjutiofem-4 sjutiofem-3 sjutiofem-7 sjutiofem-11

16-tee1958