Banan

Han blir ny klubbchef på Rya

 

Ryas klubbchef går till Mölle. Då plockar Rya en ersättare från Öresunds Golfklubb.

Marcus Forslund börjar sin anställning i februari.

Marcus har jobbat på Öresund i snart två år i en kombinerad roll som tränare och klubbchef.

– Innan des var jag med och drog igång Golf Outletbutiken i Center Syd och Lödde Indoor Golf.

Han har också varit kansliansvarig på Bokskogen i sex år.

– Det ska bli väldigt inspirerande att börja på Rya. Jag spelade där mycket som junior, jag är ju uppväxt på Landskrona och har mina rötter i trakten. Det är en underbar anläggning med mycket tradition. Jag var där för en vecka sedan och tittade och det ser riktigt bra ut.

Ser du jobbet som förvaltning eller utveckling?

– Jag ser det som utveckling, absolut. Men man får balansera klubbens fina tradition med att få in bana och klubb i framtiden…

Han blir ny klubbchef på Mölle GK

Mölle Golfklubb har anställt en ny klubbchef.

Ulf Jerlebo lämnar sin befattning som vd och klubbchef för Rya GK där han varit verksam de senaste åtta åren,och tillträder den nya tjänsten 1 februari.

Han ska vara en drivande kraft när det gäller att förändra, förbättra och förädla klubben för att tillsammans med sin personal, styrelsen och medlemmarna öka såväl antalet medlemmar som gästspelare.

– Vi i styrelsen är mycket nöjda med att ha kommit i mål med Ulf, och anser oss ha gjort en kanonrekrytering, säger klubbens ordförande Lena Wittbjer och fortsätter:

– Ulf har en gedigen golfbakgrund och väldokumenterad förmåga att leda en anrik klubb som vår i förändring. Dessutom har Ulf en bred erfarenhet från försäljning, service och marknadsföring, vilket vi är övertygade om är viktiga framgångsfaktorer för vår resa. Sveriges Vackraste Golf har nu en stark och driven ledare på plats och vi ser framtiden an med tillförsikt.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att börja mitt arbete och tillsammans med mina nya medarbetare, medlemmar och styrelse jobba fokuserat för att åter sätta fantastiska Mölle GK på golfsveriges karta över klubbar som måste besökas och en plats man vill höra till. Även om mycket redan är gjort, jag tycker t ex att Mölles greener inte har varit så bra som nu på många år, finns det många utvecklingsområden att ta tag i, något som verkligen sporrar mig, säger Ulf Jerlebo.

– Utöver ett vidareutvecklat samarbete med andra aktörer inom både det lokala näringslivet och besöksnäringen på Kullaberg, tror jag till exempel att Mölles bana med sina krav på precision och spelstrategi skulle kunna vara perfekt för olika evenemang som hickorygolf och för tävlingsverksamhet på olika nivåer, fortsätter Ulf.

 

Louise Friberg blir ny klubbchef på Ängelholm

 

Louise Friberg blir ny klubbchef på Ängelholms Golfklubb efter Per Sandström som gått i pension efter 11 år på klubben.

Louise Friberg tillträder 2 oktober.

Varför ville du bli klubbchef?

– Jag har gått klubbchefsutbildningen (2016–2018) och känner att det är dit jag vill. Jag har jobbat på Rya  jsedan 2015 nära vår klubbcgef, Ulf, och lärt mig mycket om hur golfklubbar fungerar. Det är förbaskat kul vara med i de processerna. Och att vara kvar inom golfen känns naturligt, även om de egna klubbor mest står och dammar.

Har du några planer för Ängelholm eller är det för tidigt?

– Nej, inte mer än att jag ska fortsätta det arbete som Per och styrelsen påbörjat för att göra klubben och banan bättre på de punkter som kan förbättras. Men först måste jag sätta mig in i verksamheten. Mer specifik än så har jag svårt att vara.

Du har väl varit på Rya sedan du var barn?

– Jag är uppvuxen, på Rya och har varit medlem här hela tiden, även när jag var utomlands. Så det är lite vemodigt att lämna Rya men jag bor så nära banan så jag kommer nog att besöka banan ibland. Men det ska bli fantastiskt kul att komma till Ängelholm.

Har du spelat banan?

– Det är länge sedan nu men jag spelade den under Telia Tour-åren. Den har en väldigt trevlig layout. Det är en trixig skogsbana, intressant att spela. Det är ju några år sedan jag var där så jag kommer inte ihåg alla hålen. Men den är jätterolig och omväxlande,. Och jag upplever att klubben är familjär och trevlig. Och de satsar. De byggde nyligen en ny studio.

”Det största som hänt Rya sedan 1970-talet…”

I tre år har Johan Benestam arbetat med en förbättringsplan för Rya. Alla hål ska lyftas innan projektet är över.

I höst inleds arbetet med att bygga om tre av banans greener.

– Det är det största som hänt banan sedan 1970-talet, säger Johan Benestam.

Det är greenerna på hål 12, 13 och 14 som ska göras om helt.

– Hål 12 får en helt ny spelstrategi. Hål 13 var tidigare ett ganska intetsägande par 4 och på hål 14 var greenområdet väldigt ondulerat med en  konstig platå. Den har aldrig varit bra.

Under de senaste två åren har 20 nya bunkrar byggts och 20 gamla lagts igen.

– De befintliga bunkrarna låg inte på rätt plats. Och många av dem var platta skapelser som varken var fina eller något egentligt hinder. Nu har vi gjort dem mer seaside- och linksaktiga med gräs i framkanten.

Johan markerar att de inte kommer att bli kostsamma att sköta.

– Nä, så får det inte bli. Det finns en del exempel på extremt vackra bunkrar men verkligheten kommer ikapp. För mig är det viktigt att ställa frågan: Hur ska ni ha råd? Det kan se läckert ut men men ska ha råd att sköta det i mer än ett halvår.

Rya har valt att göra förbättringsarbetet i etapper.

– De vill ta små steg framåt, dels av ekonomiska skäl, dels för att de inte vill att banan ska vara en byggarbetsplats.

Nästa år fortsätter arbetet med bunkrar.

– Det kommer att bli förändringar på alla hål. Vissa gör vi lite enklare, för några hål på Rya har varit väldigt bestraffande. På andra hål ska vi skapa alternativa spelvägar

 

Banprojekt

Idag har torvningen runt de nya bunkrarna på hål 8, 9, 10, 17 och 18 påbörjats. Vi räknar med att arbetet blir klart senast i mitten av nästa vecka. Bild från 8:an.

Brian klippte de ordinarie greenerna för första gången i år i måndags och vår förhoppning är att kunna öppna dem i nästa vecka. Hål 8,9, 10, 17 och 18 kommer öppnas när torvningen är klar och vi bedömer att de nytorvade områdena kan beträdas för att hämta bollar som hamnat där (mark-under-arbete, obligatoriskt dropp). Vädret/värmen kommer styra hur fort det går innan områdena öppnas för spel, dvs att vi tar bort mark-under-arbete regeln. Vi räknar med att det rör sig om ca 4 veckor. Vi kommer uppdatera hemsidan med vad som gäller.

Arbetet med att torva (färdigt gräs) runt våra nybyggda bunkrar på hål 8, 9, 10, 17 och 18 är planerat till början av mars. Vår förhoppning är att kunna öppna dessa hål senast till påsk (vädret styr tidpunkt för torvläggning/öppning

 

Fettavskiljare

Igår påbörjades arbetet med fettavskiljaren. Detta innebär att en del grävarbeten utförs på ”torget” mellan parkeringen och klubbhuset. Arbetet kommer pågå några veckor.

Fettavskiljarprojektet pågår och det sista som sker är att själva fettavskiljaren skall levereras, grävas ner och aktiveras. Separering av köks- och toalettvatten är genomfört och fungerar som det skall. Vi räknar med att projektet är avslutat inom två veckor.

Gångväg hål 5 och 16

Vecka 9 påbörjas arbetet med att göra om gångstigen upp till 5:an / ner för 16. Så länge vi spelar ”vinterfyran” spelar det ingen roll när man skall ta sig till 5:an. När ni skall gå ner till 16:e green använder ni vägen vid 8:an.

I mitten av februari påbörjas arbetet med att renovera gången upp till 5:an och nerför 16:e. Som ni säkert har märkt är nuvarande gångstig skadad på många ställen och i starkt behov av renovering. Gången kommer bli 150 cm bred och är avsedd för de som går, golfbilar och mopeder hänvisas till alternativa vägar precis som idag. Vi kommer komplettera med fyllnadsmassor på yttersidan för att få en säker och långsiktig lösning. Sträckningen kommer vara ungefär som idag, vi kommer dock att göra svängarna lite mindre skarpa/branta. Jag bifogar en bild som visar hur utseendet kommer att se ut. Sidorna kommer förses med trästockar, dels för att det känns skönt att det finns yttre kanter och dels för att det ger ett gediget intryck. Underlaget kommer vara asfalt, i samband med att asfalten anläggs kommer vi blanda i singel för att öka friktionen/minska halkrisken.  Själva arbetet med gången beräknas vara klart i början av mars och asfalteringen görs i början av april. Vi kan använda gången i mellantiden. Detta innebär att så länge vi spelar nuvarande bansträckning berörs inte gången upp till 5:an i och med att vi spelar vinterfyran. På hål 16 får man använda backen vid 8:ans tee när man skall gå ner till greenen. Asfaltsarbetet kommer ta max två dagar och då kommer vi hänvisa till alternativa vägar.

Gångstigen hål 5 och 16 Det är få banor som kan mäta sig med oss när det gäller utsikt och vårt unika läge. Vårt unika läge innebär också att vi inte kan göra exakt vad vill när det gäller att utföra vissa arbeten, speciellt när det gäller ytor som ligger i det utökade strandskyddsområdet. Landborgen där gångstigen är belägen är just ett sådant område och då krävs det att man får ett ok från både stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Vårt ursprungsförslag från leverantören på hur ville reparera vägen godkändes ej. Anledningen var att man ansåg att de massor som skulle tillföras för att stabilisera slänten skulle ändra landskapsbilden och topografin för mycket. Förslaget byggde även på att vissa delar av vägen flyttades lite grann vilket inte var ok. Detta innebär att vi är tvungna att tänka om och efter ett antal möten med vår leverantör har vi kommit fram till en annan lösning som bygger på att ”väggen öster om vägen” stabiliseras med extra pålar där det behövs och att vägens underlag förstärks med armering. Armeringen utnyttjas även för att stabilisera sargen öster om vägen. Miljökontoret har muntligen sagt ok till denna lösning och jag väntar på ett formellt svar. Stadsbyggnadskontoret kommer inte ha några invändningar då det inte krävs marklov (vi höjer/sänker inte marknivån mer 0,5 meter). Väntar även på ett formellt svar från dem.

 

Hade vi kunnat göra annorlunda från början? Tyvärr är det så att myndigheterna kräver att man kommer in med ritningar och beskrivning på vad man vill göra innan de ger sitt utlåtande. Varken vi eller de leverantörer vi har pratat med trodde att vår tilltänkta idé skulle stöta på patrull. Vad innebär detta för Rya? Planen är att påbörja detta arbete i nästa vecka (en vecka senare än vi hade planerat), vi avvaktar självklart slutbesked från Stadsbyggnad- och Miljökontoret. Funktion och utseende kommer vara som vi hade tänkt från början. Ekonomiskt kommer det innebära att lösningen kostar oss mer pengar. Vi har fått ett takpris som är ca 300.000 kr högre än vad ursprungspriset var. Takpriset är ca 800.000 kr. Takpriset är baserat på att hela östra sidan förstärks med extra pålar (ca 70 m). På vissa ställen kommer med all sannorlikhet våra ekpålar som skall vara synliga  vara tillräckliga som stöd vilket innebär en lägre kostnad. Arbetet är en investering och kommer skrivas av på 25 år. Detta innebär att merkostnaden kommer belasta årsresultatet med  max 12.000 kr per år. Totala avskrivningen för projektet blir således max 32.000 kr per år.

 

Har vi något val? Vägen måste repareras, främst ur säkerhetssynpunkt. Alternativet skulle vara att göra en snabbfix vilket hade inneburit att vi skjuter problemet framför oss. En snabbfix hade även inneburit att vägen hade blivit ännu smalare på vissa delar som är mycket skadade (vi får som sagt inte tillföra tillräckligt med massor) samt att vi riskerar framtida ras / personskador.

 

Vi kommer att ta upp detta projekt på årsstämman på måndag och besvara eventuella frågor.

Före

Efter

det här blir bra

Arbetet med att dressa fairways, tees och foregreener påbörjades denna veckan. Vi lägger på ett ganska tjockt lager med sand för att på så sätt få fastare och jämnare spelytor.

Tyvärr gav en axel upp så vi fick laga den igen, som tur var går det att få tag i reservdelar. Så nu ska det gå att dressa igen

Kiosken

Vår kiosk och toaletterna vid 9:an brann ner strax före jul! Branden var anlagd, antagligen av samma personer som har anlagt andra bränder i närområdet, bla ett relativt nytt vindskydd på stranden.

Vår ambition är att kiosk och toaletter skall vara uppbyggda innan säsongen kommer i gång på allvar. För närvarande håller vi på med att reda ut allt som rör försäkringsärende, ansökan av bygglov (ja, det krävs ett nytt bygglov) samt utformning av kiosken. Tanken är att det skall finnas ett utrymme där man kan gå in vilket är positivt inte minst de dagar då vi har självbetjäning.

September 2013

Vi fixar till berg och dalbanan på sexans tee

20130923_073943 20130923_073952 20130923_074001 20130923_140736 20130924_075324 20130924_141619


8 Augusti

Vi har sett oss tvungna att klippa de högruffar som har mycket oönskat ogräs.
För i förta hand att inte få fröbildning som kan förstöra intryck av de högruffar som vi vill ska ha Magnus karaktär.
Det finns en del ruffar till som inte ännu håller den standard som önskas.
Men med tiden kommer de vara mer uttunnade så att vi hittar bollen lätt men ändå ha ett vajande gräs
Redan för några veckor sedan skicka Magnus ut oss att klippa en del ruffar som där det blivit för mycket ogräs

20130808_070119 20130808_070125 20130808_083907

 

 

Mars 2013

20130211_10132820130220_084617

 

Nej det blev inget nytt efter renovering av lokaler.

20130331_125249 20130331_125300 20130331_125318 20130331_125329 20130331_125341 20130331_125402

Det är mycket som inte får plats nu under tak. Med den miljö som vi har här nere vid havet kommer det snart att vara rost skrot kvar.

20130326_103147

Ett trevligt besök av knattarna som titta på de nya maskiner som vi har nu.

 

Februari 2013

 

20130130_135211

En avgränsning från hyrbilar är uppsatt

20130211_101328

Nu äntligen är renovering av lokaler på gång

20130214_133118

Passar på att ta bort sly runt 8 ans dam, är cirka 30 år sen sist

November

20121127_135303 20121127_111209 20121127_135222 20121127_135233 20121127_135237

3 September

arbetare

 


13 februari

magnus

Magnus Sunesson har fått en ny roll i golfsammanhang
Sju år på Europatouren. Sex år som kommentator i Viasat. Magnus Sunesson är ett välkänt namn i Golfsverige.
Nästa anhalt för Landskronasonen blir Rya GK, där han tillträder som klubbchef/vd den 2 april.
- Det har gått väldigt snabbt. Jag uppmärksammade att man sökte en efterträdare till Jörgen Kjellgren, men tänkte först inte så mycket på det. Men när jag såg den andra annonsen och dessutom blev uppmanad att söka skicka jag in mina papper, säger Magnus, som skrev kontrakt med Rya igår.
- Jag ser verkligen fram emot jobbet och hoppas bli en bra lagledare i gruppen. Rya är en fin klubb med ett fantastiskt läge. Arbetet med att skapa mer linkskänsla de senaste åren har varit mycket lyckat. Även om Magnus är uppväxt och fostrad på grannklubben i Landskrona har han både tidiga och roliga minnen från Rya.
- Jag minns att jag åkte buss från Landskrona redan som 13-åring och spelade på Rya, bland annat med landslagskompisen Peter Bäckbom. Dessutom har jag spelat många roliga tävlingar på Rya, speciellt minns jag min seger i Martini Cup 1981.
Magnus har själv ritat några banor, som exempelvis Drottningholms par-tre-bana och förkovrat sig i banskötsel på Vasatorp under de senaste tre åren, och räknar med att få glädje av sina kunskaper i sitt nya chefsjobb.
- Jag kan absolut inte allt som man kanske ska kunna som klubbchef, men styrelsen har lovat backa upp mig i början. Och själv kommer jag att vara frikostig både med mina kunskaper och erfarenheter.
Det nya och krävande jobbet till trots har Magnus inte några direkta planer på att hoppa av det uppskattade uppdraget som kommentator i Viasat Golf:
- Viasat vill gärna att jag är kvar och tanken är att jag ska gör ett antal tävlingar under vintermånaderna, slutar Magnus, som fortfarande håller hög klass som golfspelare och nog får finna sig i favoritskapet i Ryas KM om han nu hinner lämna skrivbordet och greppa klubban i sommar.
Vi hoppas han ska tillföra nytt och nytta till Rya.
Golfen har betytt mycket för Magnus Sunesson.
Och gör det fortfarande.
Han kommer när tiden tillåter att fortsätta en del som kommentator under vinter halvåret med styrelsens medgivande.

Magnus Sunesson spelade åren 1987-88 och 1990-94 sammanlagt sju säsonger på Europatouren. 1989 vann Magnus Order of Merit på den svenska touren med ett rekord som faktiskt står sig än idag. Han var tolva i British Open 1991 och fyra i PGA Championchip 1992.
Magnus har representerat Sverige i landslagssammanhang som pojke, junior och senior under 80-talet. Efter sin spelarkarriär har han fokuserat på tränar- och coachrollen. Mellan 1995 och 1998 var han på Drottningholms GK som headpro. Under den tiden arbetade han också med pojk- och herrlandslagen. Han arbetade även till viss del med svenska damproffs.
Från 1999 har Magnus en halvtidstjänst på Svenska Golfförbundet, där han arbetar med spelare på Challenge-touren med uppgift att få fler spelare att utvecklas till Europa- och USA-tourklass.


Januari - Februari 2012

Börja med att göra nya nät sidor till det lilla släpet som vi har.
Använde överblivna nätt efter ombygget av tegelugnen med nya burar.
De kom väl tillpass när nu vagnen behövde nya nätsidor

slapliten

Brian och Måns har tagit fatt i dränerings jobb som legat på vänt nu i några år.
Mycket vatten pressa på i marken på 12an fairway och även vid 13ons green.

draneringlit

På så sätt har vi kunnat byta ut leran till den grus bunke som legat vid 6an tee.
Även om det är fel sort grus är den bätre än lera.

dranering2

Nu har det blivit dags att äntligen få bort de farliga popplarna mellan 11an och 12an.
De är nu så gamla att de riskerar att falla okontrollerat,
ett flertal har redan trillat de senaste åren så både vi
och även de på andra sidan bäcken kommer att känna sig mer trygga med det.

trad

Jag byter klippcylinder på fairway klipparen.
Cylindrar var nu så slitna att diametern blev för liten för att kunna lägga till under stålet.
Så i år blir underhålls kostnader något högre en vanligt.
Så nu ska den kunna klippa i 5 år till om vi inte byter maskin.
I annat fall får vi ett högre inbyttes pris

DSC_0734 DSC_0735